Tahlil Defteri

Eğilmek

Hızlı şehirleşmenin bir neticesi olarak bugün, dünyalık peşindeki ayaktakımı da bu işleri öğrendi. Haliyle eğilmek soy arayışının omurgasını belirleyen bir eylemin adı bugün.

Kitap

podcast

Bir Soru-Bir Cevap

Bir Soru-Bir Cevap: M. Safa Karataş

Hasan Hüseyin Çağıran sordu, M. Safa Karataş dijital platformların sinemaya etkilerini, dijital platformlar ile klasik sinema unsurları arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin yol açabileceği gelişmeleri değerlendirdi.

Şiir
Siyaset
Müzik
Haber