Deneme

Konuşmak

Siz dünün ve bugünün asgari düzeydeki gerçekliğini görüyor veya görmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu görü ve çaba, bugüne ve yarına ilişkin paranoyaları konuşarak geçimini temin edenlerce bir gevezelik ve dedikodu olarak tasnif ediliyor.

Kitap
Tahlil Defteri

Not Defteri [125-130]

Fakat tüm bu ilişkisellik ağı pratikte bir kelp-kağnı ilişkisinde düğümleniyor. Hani kelp kağnının gölgesinde yürürmüş de kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış. Net bir teşhisle, devlet adına konuşmak ile kağnının gölgesini mutlak surette kendi bireysel varlığıyla ilişkilendirme aynı reçetenin konusudur.

Sinema

Not Defteri [79]

“Bir Düşüşün Anatomisi” bir hususu düşündürüyor, insanın kayıplarını nasıl gerekçelendirdiğini. Kayıptan kastım, esasta bizi motive eden, içten içe belirleyen ve olmasını derinden arzu ettiğimiz şeylerden vazgeçmenin ortaya çıkardığı kayıplar.

Haber
Müzik