Yıllık Arşiv: 2019

Başyazı

Kül Serpmek

Söz, ehliyet beyan eder. Yazılı veya sözlü olarak “dile getirilen”, yerinde oluşu nispetinde değerlidir. Bu noktada, değeri belirlemenin kıstasları önem kazanıyor. Bir sözü değerli kılan, söz alana “dinlenir” vasfı kazandıran nedir? Platon, Lysis diyalogunun başlarında ustalık ve hekimlik örnekleri üzerinden bu tartışmayı sürdürür.

Başyazı

Bugünün İnsanı

Aklını kullanarak aptallaşan, muhalif olma pratikleri ortaya koyarak kendini iktidar yapılarının basit birer aparatı haline getiren, yeni olmaya çabaladıkça eskiyen, farklı olmaya azmettikçe sıradanlaşan bir insandan söz ediyorum.

Haber

Kafkasya’da Rus Yayılmacılığı ve Çerkeslerin Osmanlı Coğrafyasına Sürgünleri

20 Kasım 2019 Çarşamba günü, Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Caner Yelbaşı (Dr.), gerçekleştirmiş olduğu “Kafkasya’da Rus Yayılmacılığı ve Çerkeslerin Osmanlı Coğrafyasına Sürgünleri” başlıklı seminerde; Çerkeslerin Kafkasya’daki Rus yayılmacılığından nasıl etkilendiklerini, bu yayılmacılık politikası sonucundaki göçlerini, sürgünlerini ve Osmanlı İmparatorluğu’nda iskân edilmelerini değerlendirdi.

Haber

Akif Emre’den: Söyleşiler

Söyleşiler, 1992-1997 yılları arasında dergi ve gazetelerde tefrika edilmiş Akif Emre’nin 16 kişiyle yaptığı röportajları kronolojik olarak bir araya getiriyor.

Dergiler

Yabancı Dil Öğrenmek Ne Demektir?

Zeliha Eliaçık, Nihayet dergisinin Eylül sayısında (57) kendi tecrübelerine dayanarak yabancı bir dil öğrenmenin ve dil bilmenin mahiyeti üzerine önemli dikkatler içeren bir yazı yayımladı.

1 2 3 5