Yazar Hasan Hüseyin Çağıran

27 Aralık 1992’de İzmir’de doğdu. Lise eğitimini (Konya) Özel İsmail Kaya Lisesi’nde, üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. 2014’te Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Heidegger’de varlık, hakikat ve sanat ilişkisi üzerine yazdığı tezle tamamladı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Tarihi ve Sistematik Felsefe doktora programında eğitimine devam ediyor. İlk şiir kitabı Kanımız Yerde Kaldı (Ebabil Yayınları) 2018’de, Ölüm Alışkanlığı (Ketebe Yayınları) ise Mart 2022’de yayımlandı.

Tahlil Defteri

Not Defteri [1-5]

Her geçen gün “katkı sunma” düşüncesinden uzaklaşıyorum. Herhangi bir şeye, anlamlı bir katkı sunma düşüncesinin kendi başına ifsat edici olduğunu düşünmekten kendimi alamıyorum çünkü.

Tahlil Defteri

Hasat Mevsimi

Turistin adım atacağı muhiti “soylulaştıran”, dilini ve kimliğini turiste cazip kılacak şekilde sirkleştiren, “kültür politikaları”nı bu süreçleri pekiştirecek bir denetimli serbestlik çerçevesinde şekillendiren, turiste zarar gelmeyecek şekilde aşılanan bir turistleş(tir)me iradesinden söz ediyorum.

Tahlil Defteri

Beyazın Siyaha Üstünlüğü

Türkiye’de bugün beyazın siyaha üstünlüğünü savunan türden bir “toplumsal sağduyu” galebe çalmış durumda. Sağduyu yani doğruyu görme, hissetme ve buna göre doğru hükümler verme, doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği, aklıselim dediğimiz şey, kirli demokratik teamüllerin ve kamuoyunun vasatını tayin ettiği bir şey bugün.

Tahlil Defteri

Yen İçine Sığmayanlar

Varolan sorunları normalleştiren ve sonrasında sürdüren bir yaklaşımın uzağında durmak da bir konuşma biçimidir. Yaygın konuşma biçimlerinin hiçbir şeyi değiştirmeyen, bilakis sorunları daha da pekiştiren ve içinden çıkılamaz hale getiren yapısına kıyasla çok daha etkili bir konuşma biçimidir.

Tahlil Defteri

Bir Adım Atabilmek

Çürüme ile yapının ilişkisini gözardı edecek şekilde yapı ve görünür aktör ilişkileri tesis ediliyor. Kıymet atfedilen siyaset anlayışı, Müslümanların bilfiil varlığına, değer dünyasına kasteden bir sistemin çoktandır yok olmaya yüz tutmuş taraflarını onarmayan bir anlayış olmalı değil mi?

1 2 3 4 11