İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Özturan’ın (Dr.) İbn Sînâ Sonrası Kavram Mantığı Kâtibî ve Kutbüddin Râzî Örneği başlıklı kitabı, Cüneyt Kaya’nın (Prof. Dr.) editörlüğünü yürüttüğü İslâm Felsefesi Dizisi* dahilinde Klasik Yayınları etiketiyle yayımlandı.


Kitabın takdim metni şu şekilde:

Kavram mantığı, bileşik bir nesnenin özcü bir yaklaşım içinde nasıl tanımlanması gerektiğine odaklanan ve bu amacı gerçekleştirmek için gerekli olan alet kavramları, ayrımları ve kuralları inceleyen klasik mantığın temel bölümlerinden biridir. Kavram mantığında bileşik yapılı şeylerin aklî parçaları olduğu varsayılarak bu parçaların beş tümel kavram altına yerleştirilerek nasıl tanımlanacağı, yani kısaca “tanım teorisi” incelenmektedir. Zira klasik mantıkçılara göre tanımlamak bir düşünme türüdür. Düşünmek ise bilinenlerden hareketle bilinmeyenlerin bilgisini türetmekten ibarettir. Bu türetim hareketinin aşamaları ve bu intikal esnasındaki yol kazaları, İslam mantık geleneğinde “tasavvurât” adıyla anılmaktadır. İbn Sînâ Sonrası Kavram Mantığı, İbn Sînâ (ö. 428/1037) sonrasında, tanım teorisine ilişkin standart anlatının temel metni olan, Kâtibî’ye (ö. 675/1277) ait er-Risâletü’ş-Şemsiyye’nin tasavvurât bölümünü Kutbüddîn Râzî’nin (ö. 766/1365) şerhi ve Seyyid Şerîf Cürcânî’nin (ö. 816/1413) hâşiyesi eşliğinde incelemekte ve özcü mantığın tanım teorisine ilgi duyanlar için bir rehber niteliği taşımaktadır.

Kitap, özcü mantığın tanım teorisine ilgi duyanlar için bir rehber niteliği taşıyor.

Mehmet Özturan Kimdir:

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Felsefesi alanında ‘Fârâbî Epistemolojisinde Kesinlik Kavramı’ başlıklı teziyle yüksek lisans derecesi aldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimler Anabilim Dalı’nda ‘Müteahhirîn Dönemi Mantığında Tasavvurât’ başlıklı tezini savunarak doktor unvanını aldı. İlgi alanları arasında klasik mantık, İslam felsefesi, bilgi teorisi, dil bilimleri bulunan Özturan, hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim görevlisidir.

* İslâm Felsefesi Dizisi içerisindeki diğer kitapları incelemek için tıklayın.

Yazar Hakkında

HAZIRKITA, bir odağa yaslanmaksızın ve verili politik-poetik angajmanlara dâhil olmaksızın konuşabilme ihtiyacına binaen 2017’de yayın hayatına başladı. Türk ve dünya edebiyatının seçkin ve özgün örneklerine yer verme, nitelikli kültür-sanat yayıncılığı yapma ve bağımsız bir tartışma platformu oluşturma ilkesiyle yayın hayatını sürdürüyor.

Yorum yaz