Hayat

Hayat

Neden?

Adını sekiz senedir bildiğim ve gerçekten de bende saygın bir yeri olan bir sendika…