Siyaset

Siyaset

Barış mı Kaos mu: Yüzyılın Anlaşması Neyi Vadediyor?

ABD Başkanı Donald Trump İsrail-Filistin çatışmasına çözüm olarak takdim ettiği ve birçok tartışmaya yol açan yeni “Barış Planı”nı yayınladı. Yüzyılın Anlaşması isimlendirilen bu anlaşma Yahudiye ve Samarya Bölgesi olarak bilinen ve Musevilikte kutsal sayılan Batı Şeria’nın kontrolünü ve Kudüs’ü de İsrail’in bölünmez başkenti olarak İsrail’e verirken Filistinlilere ise verimsiz Necef Çölü’nde yeni araziler vererek topraklarını ikiye katlamayı öngörüyor.

Siyaset

Türkiye’de Tarikat/Cemaat Oluşumlarına Kısa Bir Bakış Denemesi

İslam tarihi ve düşüncesinde birçok farklı görüş varlığını sürdüregelmiştir. Bu farklılıkların bir sonucu olarak ele alabileceğimiz tarikat ve cemaatların ilk oluşumunu Hz. Peygamber’in vefatının sonrasına dayandırabiliriz. O zamandan günümüze süregelen tarikat/cemaat oluşumlarının olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönlerinin de bulunduğu bir hakikattir.

Siyaset

Greta ve Bugünü Olmayanlar

“İnsan”a bakıştaki problemin bir tezahürü olarak çocukları mafyatik-pornografik-medyatik bir kuşatma içerisinde nesneleştiren akıl, siyasette bu nesneleştirmenin imkânlarından çok daha sofistike metodlarla yararlanıyor.

Siyaset

Çürüme

Düşünmeye, yeni bir program teklif etmeye gerek duyulmaksızın çürüme üzerine konuşmak, “yeni” vaatlerin konuşulur olmasını, “güzel” bir gelecek beklentisinin inanılır kabul edilmesini sağlıyor.

Siyaset

İçindekiler

kapılar kapıların ardındaki adamlar kapıların ardındaki adamların düşünceleri camiler camilerin tapu kayıtları allah üzerine…

1 2