Siyaset

Siyaset

Barış mı Kaos mu: Yüzyılın Anlaşması Neyi Vadediyor?

ABD Başkanı Donald Trump İsrail-Filistin çatışmasına çözüm olarak takdim ettiği ve birçok tartışmaya yol açan yeni “Barış Planı”nı yayınladı. Yüzyılın Anlaşması isimlendirilen bu anlaşma Yahudiye ve Samarya Bölgesi olarak bilinen ve Musevilikte kutsal sayılan Batı Şeria’nın kontrolünü ve Kudüs’ü de İsrail’in bölünmez başkenti olarak İsrail’e verirken Filistinlilere ise verimsiz Necef Çölü’nde yeni araziler vererek topraklarını ikiye katlamayı öngörüyor.

Siyaset

Türkiye’de Tarikat/Cemaat Oluşumlarına Kısa Bir Bakış Denemesi

İslam tarihi ve düşüncesinde birçok farklı görüş varlığını sürdüregelmiştir. Bu farklılıkların bir sonucu olarak ele alabileceğimiz tarikat ve cemaatların ilk oluşumunu Hz. Peygamber’in vefatının sonrasına dayandırabiliriz. O zamandan günümüze süregelen tarikat/cemaat oluşumlarının olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönlerinin de bulunduğu bir hakikattir.

Siyaset

Endişenin Ortak Paydası

AK Parti bir tarafıyla devletçi diğer tarafıyla küreselci bir kuşatma arasında salınarak bugüne kadar geldi. Bu süreçte “yeni Müslüman”ın din tasavvuru ise ahiret düşüncesinin uzağında şekillenme noktasında ivme kazandı. Türk siyasetindeki yeni isim ve oluşumların da ivmenin mahiyetine ilişkin bir endişeleri yok. Endişenin ortak paydası seçimler. Benim endişemin sebebi de bu.

Siyaset

Bugünü Olmayanlar

“İnsan”a bakıştaki problemin bir tezahürü olarak çocukları mafyatik-pornografik-medyatik bir kuşatma içerisinde nesneleştiren akıl, siyasette bu nesneleştirmenin imkânlarından çok daha sofistike metodlarla yararlanıyor.

Siyaset

Çürüme

Düşünmeye, yeni bir program teklif etmeye gerek duyulmaksızın çürüme üzerine konuşmak, “yeni” vaatlerin konuşulur olmasını, “güzel” bir gelecek beklentisinin inanılır kabul edilmesini sağlıyor.

Siyaset

Orduyu Yıpratmak

Herhangi bir ithama, karaçalmaya alan açmaksızın belirtmek gerekir: Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir darbe geleneği vardır ve bu geleneğin dinamikleri canlılığını korumaktadır. Bu noktada şu tespiti yapabiliriz: Türkiye’de orduyu, ordunun kendisi yıpratmaktadır.

1 2 3