Yurttaş Kane

Tahlil Defteri

Kendi Payımıza Düşen

Bu bahiste “kendi payımıza düşen”, içimizde gerçekten çıkar sağlanacak bir şey olduğunu gösterme telâşının uzağında kalarak üstümüze düşeni yapmak yâni “Tanrı’nın tarafında olma” iddialarından berî, Allah’ın rızasına tâlip olmak olsa gerek.