Editörlüğünü Celal Türer’in (Prof. Dr.) yaptığı Felsefe Tarihi Bilimsel Araştırma Yayınları (BİLAY) etiketiyle yayımlandı. Bayram Ali Çetinkaya (Prof. Dr.), Celal Türer (Prof. Dr.), Hasan Yücel Başdemir, Kasım Küçükalp (Prof. Dr.), Süleyman Dönmez (Prof. Dr.) ve Hümeyra Özturan’ın (Dr. Öğr. Üyesi) bölüm yazarları olduğu eserin takdimi şu şekilde:

“Felsefe tarihini düşünceler arasındaki iletişim ve konuşma sürecini temsil eden bir düşünce hadisesi olarak görmek, içine girildiği andan itibaren insanın kendisini keşfettiği bir dünyayı fark etmek anlamına gelir.  Bu fark ediş, esasen salt tarihsel gerçekliği teşhir etmekten ziyade onun bizler önüne açtığı düşünme imkânlarını keşfetmektir. Felsefenin geçmişi uzun bir döneme sahip olsa da Batı’da felsefe tarihi yazımı modern dönemde başlamıştır. Modern dönemde başlayan felsefe tarihçiliği yazımının Batı merkezli bir medeniyet okuması hatta bir tür koloniyalizm taşıyıcılığı yüklenmiş olduğu aşikârdır. Günümüzde felsefe tarihi yazım geleneğimizin bir kırılmaya uğradığı, kendi bakış açımızı yansıtan metinlerin yazılmaya başlandığı söylenebilir. Batı’nın aynı’lıklar üzerinden ve kesinlik fikrine dayalı akıl merkezli/logosentrik okumasını yapı bozumuna tabi tutan bir anlayışın hızla yayıldığı görülmektedir.
 
Elinizdeki eser, Felsefe Tarihi A. B. Dalında görev yapan altı öğretim üyesinin Antik Yunan geleneğinden Ortaçağ’a ve İslam Felsefesine, Modern dönemden Postmodern zamanlara aktarılan ve genel “felsefe” diyebileceğimiz söylemin aksettirdiği belli bir yaşam ve varoluş biçimini keşfetme çabasını içerir. Felsefi söylemin hem aracısı hem de ifadesi olduğu yaşam biçimine sıkı sıkıya bağlı olduğunu düşünen hocalarımız, okuyucuyu ve öğrencileri bu düşüncenin taşıyıcısı olan filozofların hayatlarıyla, fikirleriyle, ortaya koymuş oldukları sorunlarla ve öğretileriyle tanıştırmayı hedeflemiştir. Aynı şekilde onlar, “Şeyleri anlayabilmek için onları gelişmekteyken görebilmeli”diyen Aristoteles’i takiple, felsefe olgusunu kaynağından ele almanın, evrimleşen tarihine tanık olmanın fikirlerle diyaloğa, düşünsel veya dalınç gibi sezgisel uygulamalara ya da kısaca tefekküre yol alacağını ummaktadır.”

*

Bölüm yazarlarından Kasım Küçükalp sosyal medya hesabından kitaba ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kolektif bir çalışmanın bir ürünü olan ve benim de Rönesans’tan Kant Felsefesi dahil olmak üzere olan bölümlerin yanı sıra, Postmoderizm bölümünü kaleme aldığım Felsefe Tarihi kitabı nihayet elime ulaştı. Öncelikle çalışmanın editörü olan Prof. Dr. Celal Türer olmak üzere, bu çalışmaya katkıda bulunan tüm kıymetli hoca arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çalışmanın özellikle ilahiyat lisans programları başta olmak üzere Türk akademisine hayırlara vesile olmasını dilerim.”

Yazar Hakkında

HAZIRKITA, bir odağa yaslanmaksızın ve verili politik-poetik angajmanlara dâhil olmaksızın konuşabilme ihtiyacına binaen 2017’de yayın hayatına başladı. Türk ve dünya edebiyatının seçkin ve özgün örneklerine yer verme, nitelikli kültür-sanat yayıncılığı yapma ve bağımsız bir tartışma platformu oluşturma ilkesiyle yayın hayatını sürdürüyor.

Yorum yaz