Tarih

Haber

Kafkasya’da Rus Yayılmacılığı ve Çerkeslerin Osmanlı Coğrafyasına Sürgünleri

20 Kasım 2019 Çarşamba günü, Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Caner Yelbaşı (Dr.), gerçekleştirmiş olduğu “Kafkasya’da Rus Yayılmacılığı ve Çerkeslerin Osmanlı Coğrafyasına Sürgünleri” başlıklı seminerde; Çerkeslerin Kafkasya’daki Rus yayılmacılığından nasıl etkilendiklerini, bu yayılmacılık politikası sonucundaki göçlerini, sürgünlerini ve Osmanlı İmparatorluğu’nda iskân edilmelerini değerlendirdi.