Uluslararası İsmail Gelenbevî Sempozyumu

Haber

Ölümünün 230. Yılında Uluslararası İsmail Gelenbevî Sempozyumu

Medeniyet Üniversitesi, 18. yüzyıl Osmanlı felsefe-bilim tarihinin önde gelen bilginlerinden İsmail Gelenbevî’nin hayatı, dönemi ve eserleri üzerine tasvirî ve tahlilî bildirilerin yer alacağı; dilbilimi, mantık, kelam, doğa felsefesi, metafizik ve matematik gibi alanlardaki mesailin İsmail Gelenbevî’nin eserlerinde ele alınışının inceleneceği Uluslararası İsmail Gelenbevî Sempozyumu’nun duyurusunu yaptı.