Kitap

Kitap

Eril Tahakküm

Bourdiue’nun ele aldığı konulardan biri de toplumsal alanın önemli bir oyuncusu olan kadındır. Bu konuyla ilgili 1998’de yayınladığı Eril Tahakküm eserinde eril düzen içerisindeki kadın ve erkek şemalarını ele almaktadır.

Kitap

Platon Neden Yazdı?

Politika teorisi, politika sosyolojisi ve düşünce tarihi konularında birçok çalışması bulunan Danielle S. Allen’ın Platon Neden Yazdı? (Why Plato Wrote) kitabı, 2011’de Ayşe Batur’un çevirisiyle İletişim Yayınları’ndan çıktı.

Kitap

Bugünün İnsanı

Aklını kullanarak aptallaşan, muhalif olma pratikleri ortaya koyarak kendini iktidar yapılarının basit birer aparatı haline getiren, yeni olmaya çabaladıkça eskiyen, farklı olmaya azmettikçe sıradanlaşan bir insandan söz ediyorum.

Kitap

Halk İçin Sanat*

Tolstoy Sanat Nedir? kitabında sanatın Rönesans Dönemi’nde uğradığı kırılmayı tahlil eder ve halkın sanatla irtibatındaki problemleri sanatta dinsel bilincin kayboluşuyla ilişkilendirir. Tolstoy’a göre Batı aydını kilise Hristiyanlığının paradokslarına işaret ederek onu mahkûm etmiştir.

1 2 3 4