Kitap

Kitap

Eril Tahakküm

Bourdiue’nun ele aldığı konulardan biri de toplumsal alanın önemli bir oyuncusu olan kadındır. Bu konuyla ilgili 1998’de yayınladığı Eril Tahakküm eserinde eril düzen içerisindeki kadın ve erkek şemalarını ele almaktadır.

1 2 3 4