Yazar Ahmed Fatih Andı

Lisans eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde tamamladı. Lisansüstü eğitimini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler anabilim dalında tamamladı. Haziran 2021'de “Alexander Wendt'in İnşacılık Anlayışına Göre 16. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve İspanyol İmparatorluğu Çatışmasının Tahlili” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Marmara Üniversitesi Yeniçağ Tarihi programında doktora eğitimini sürdürmektedir. 2020'den beri Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Başlıca araştırma alanları Akdeniz tarihi, Hispanik Dünya, tarih metodolojisi, uluslararası ilişkiler-tarih ilişkisi ve inşacı teoridir. Başta Nihayet olmak üzere muhtelif dergilerde denemeleri ve film tahlilleri yayınlanmıştır.