Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, kültür istatistikleri uluslararası standartlara uygun geliştirilecek ve tek veri tabanında toplanacak.

Resmi Gazete’de 4 Kasım 2019’da yayımlanarak yürürlüğe giren 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı da yeni uygulamalar başlatacak.

Bu bağlamda öne çıkan bazı hususlar şu şekilde:

Kültür İstatistikleri Geliştirme Projesi kapsamında yapılacak gereksinim analizi doğrultusunda yazılım geliştirilecek. Kültüre Katılım Araştırması’nın hazırlık çalışmaları yapılacak.

Kültürel ürünlerin üretim, gösterim ve dağıtımında tekelleşmeyi önleyici tedbirler alınacak. Bu kapsamda, Rekabet Kurumu ile iş birliğine gidilerek sponsorluk, teşvik, vergiyle ilgili iyileştirme yapmak amacıyla çalışmalar yürütülecek.

Özel tiyatrolara verilen destekler artırılacak. Halihazırda oyun bazlı verilen desteklere ek olarak kültür merkezlerinin özel tiyatrolarca kullanımı kolaylaştırılacak.

“Anadolu Renkleri”, “Senfonik Saz Eserleri” gibi nitelikli projelerin, bütçe olanakları çerçevesinde yıl boyunca yurt dışında sahnelenmesi sağlanacak.

Atlas Pasajı’nda Ulusal Sinema Müzesi

Ulusal Sinema Müzesi kurulması için Atlas Pasajı’nda yapılan restorasyon ve tefrişat çalışmaları tamamlanacak.

Sinema yapım, dağıtım ve gösterim faaliyetlerinde tekelleşmenin önüne geçmeye yönelik düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda sponsorluk, teşvik, vergiyle ilgili yasal düzenlemelere yönelik çalışmalar yürütülecek.

Yurt dışında kültürel diplomasi alanında faaliyet gösteren kuruluşlara verilen destekler artırılacak ve bu kuruluşların idari kapasiteleri geliştirilecek, 5 yeni Yunus Emre Kültür Merkezi açılacak.

Türk Edebiyatına Çevrim İçi Ortam

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) aracılığıyla her yıl dünyanın farklı ülkelerinde en az bin kültürel faaliyet icra edilecek.

Yayıncılık sektöründeki yenilikçi iş modelleri ve teknoloji temelli Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi için çalışmalara başlanacak.

Türk edebiyatı ve yayıncılığının yurt dışında tanıtımına yönelik faaliyetlerin ve bu faaliyetlerde kullanılan bilgilendirici içeriklerin çevrim içi ortamlarda yer alması sağlanacak.

“www.readturkey.gov.tr” adresiyle Türk Edebiyatı ve Yayıncılık Tanıtım Portalı’nın hazırlanması ve uluslararası tanıtımına yönelik faaliyetlerin dijitalleştirilmesi projesi yapılacak.

Yazar Hakkında

HAZIRKITA, bir odağa yaslanmaksızın ve verili politik-poetik angajmanlara dâhil olmaksızın konuşabilme ihtiyacına binaen 2017’de yayın hayatına başladı. Türk ve dünya edebiyatının seçkin ve özgün örneklerine yer verme, nitelikli kültür-sanat yayıncılığı yapma ve bağımsız bir tartışma platformu oluşturma ilkesiyle yayın hayatını sürdürüyor.

Yorum yaz