‘İslam Düşünce Tarihi İçin Bir Dönemlendirme Önerisi’ serlevhası ile gerçekleştirilen İlmî Etüdler Derneği (İLEM) 2017-2018 açılış konferansında İbrahim Halil Üçer’in müjdesini verdiği İslam Düşünce Atlası müthiş bir emeğin ve târih-zaman-mekân dikkati içeren entelektüel bir çabanın sonucu olarak bizleri karşılayacak.

Bu çabayı heyecanla, dikkatle tâkip ediyor ve okurlarımıza sesleniyoruz: Ayak seslerini duyuyor musunuz?

*

İLEM’de Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’nin destekleriyle, İbrahim Halil Üçer’in koordinatörlüğünde hazırlanan ve yüzü aşkın araştırmacı, tasarım uzmanı, yazılımcının ve harita mühendisinin eşlik etmesiyle oluşmuş bir proje olan İslam Düşünce Atlası 16 Kasım 2017’de (Perşembe-10.30) Yenikapı Mevlevîhanesi’nde gerçekleştirilecek “Proje ve Kitap Tanıtım Toplantısı” ile kamuoyuna takdim edilecek.

Projenin amacı İslam Düşünce Atlası’nda şu şekilde ifâde ediliyor.

Projenin amacı, interaktif programlar taşıyan açık erişimli bir web sitesi ve İslam Düşünce Atlası başlıklı bir kitap aracılığıyla, İslam düşünce tarihiyle ilgili oluşmuş yüksek seviyeli ilmî birikimi yeni teknikler yoluyla ve yalın ilişkiler mantığı içerisinde kolaylıkla takip edilebilir hâle getirmek, dönem ve perde yazıları sayesinde İslam düşünce tarihi yazımına yeni bir bakış açısı kazandırmak ve nihayet İslam düşünce tarihini zaman-mekansal bir bakışla okuyarak ait olduğu tarihi bağlama yerleştirmektir.

İslam Düşünce Atlası, “İslam düşüncesi kimler tarafından, ne zaman, nerelerde, nasıl, hangi ekoller içerisinde ve ne tür etkileşimlerle üretilmiştir?” gibi bu soruların cevaplarını merak edenler için dikkate değer bir düşünce tarihi okuması vadediyor.

İslam düşünce tarihine dair yeni bir dönemlendirme ve bütüncül bir okuma önerisiyle öne çıkan Atlas, düşünce tarihini güncel teknikler ve yalın ilişkiler mantığı içerisinde anlatmayı amaçlayan devasa bir web sitesi ile İslam düşüncesini başlangıcından günümüze gelinceye değin kesintisiz bir biçimde ele alan 3 ciltlik anıtsal bir eser olarak kamuoyuna sunuluyor.

*

İhsan Fazlıoğlu’nun İslam Düşünce Atlası’na ilişkin yaptığı değerlendirme şu şekilde:

Dünyada ve Türkiye’de İslam temeddünü üzerine yapılan akademik çalışmalar büyük oranda “geleceği olmayan bir geçmiş” kabulü üzerinden yürütülüyor… Yani İslâm, tarihî açıdan önemli olsa da en nihayetinde “geleceği olmayan bir geçmiş”tir. Bu anlatıdan kurtulmak için İslam temeddününün geçmişini bir gelecek idealine göre sürekli okumak ve yorumlamak gerekir. Açıktır ki, sürekli bir okuma ve yorum, okunanı ve yorumlananı hem anlamayı hem de anlamlandırmayı değiştirir; derinleştirir. Güneş’in yerini korumak için sürekli hareket etmesi gibi, İslam temeddününün geçmişini korumak, onu bir gelecek ideali açısından sürekli okumak ve yorumlamakla mümkündür… İşte İSLAM DÜŞÜNCE ATLASI’nın bu tür bir eylem için iyi, yerinde ve doğru bir başlangıç olduğunu düşünüyorum…

İbrahim Halil Üçer’in İhsan Fazlıoğlu’nun yorumuna binâen yaptığı değerlendirme şu şekilde:

İhsan Hoca’nın Atlas’la ilgili ön açıcı yorumları…

İslam Düşünce Atlası’nın neyi başarmaya çalıştığı sorusunun cevabına dair güçlü inancı, dört yıl boyunca yer ve zaman tanımaksızın Hoca’nın kapısını çalma cesareti verdi bize. Bu kapı çalmaların hepimiz için en güzel neticelerini, Atlas’ı eline alacak dostlar yakından müşahede edecektir…

Proje Koordinatörü İbrahim Halil Üçer #islamdusunceatlasi ni anlatıyor.www.islamdusunceatlasi.org

İlmi Etüdler Derneği paylaştı: 28 Ekim 2017 Cumartesi

Haber: Hasan Hüseyin Çağıran

Yazar Hakkında

HAZIRKITA, bir odağa yaslanmaksızın ve verili politik-poetik angajmanlara dâhil olmaksızın konuşabilme ihtiyacına binaen 2017’de yayın hayatına başladı. Türk ve dünya edebiyatının seçkin ve özgün örneklerine yer verme, nitelikli kültür-sanat yayıncılığı yapma ve bağımsız bir tartışma platformu oluşturma ilkesiyle yayın hayatını sürdürüyor.

Yorum yaz