Yazar Mahmut Çeliker

1992’de Tatvan’da doğdu. Lise eğitimini Erciş Anadolu Öğretmen Lisesi’nde, lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Bu yıllarda editörlüğünü yaptığı edebiyat dergisinde şiir ve öyküleri yayınlandı. 2015’te Özel Eğitim Bölümü’nden mezun oldu. Şubat 2020’de Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2015’ten beri MEB’de Özel Eğitim Öğretmeni olarak çalışmaktadır.

Tahlil Defteri

Toplumsal Roller: Maske ve Ardındaki

Kişinin tahayyülündeki dünya, onun bir ‘kendi’ olması için temsil ettiği rollerin dışına çıkmasını gerektirmektedir. Aksi halde bir süre sonra kişinin içselleştirdiği roller onun hayatı anlamlandırma şeklinin ve kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelir.

Kitap

Eril Tahakküm

Bourdiue’nun ele aldığı konulardan biri de toplumsal alanın önemli bir oyuncusu olan kadındır. Bu konuyla ilgili 1998’de yayınladığı Eril Tahakküm eserinde eril düzen içerisindeki kadın ve erkek şemalarını ele almaktadır.

1 2