Prof. Dr. Orhan Yavuz, Türklük Bilimi Araştırmaları dergisinde yayımladığı makalede Muhibbî Dîvânı’nın İsrail Millî Kütüphanesi’nde yeni bir nüshasının bulunduğunu ifade etti. “Muhibbî Dîvânının Yeni Bir Nüshası Münasebeti ile” başlığıyla yayımlanan makalede Kanunî Sultan Süleyman’ın bulunan yeni beyit ve gazellerine yer verildi.


Makalenin Öz’ünde şunlar ifade edildi:

Muhibbî Dîvânı, Kanunî Sultan Süleyman’ın zaman zaman söylediği şiirlerin derhal dîvân hâline getirilmesi ile vücut bulmuştur. Padişahın söylediği şiirlerin, sıklıkla dîvân hâline getirilmesi sebebi ile Muhibbî Dîvânı nüshaları birbirlerinden farklılık gösterir. Biz bunlar üzerindeki çalışmamızda bütün nüshaları değerlendirdik. Ayrıca mecmua ve cönklerdeki şiirleri de çalışmamıza dâhil ettik. Muhibbî Dîvânı nihâyet 2016 yılında Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından yayımlandı. Bu yayından birkaç sene sonra İsrail Millî Kütüphanesinde, eserin yeni bir nüshasının bulunduğunu öğrendik ve bunu değerlendirdik. İsrail nüshasında 77 gazelde fazla beyitler çıktığı gibi, bir şiirin iki bendi de fazlalık olarak görüldü. Ayrıca biri mersiye murabba olmak üzere, sekiz gazel de bulundu. Bunun yanı sıra, farklı mecmualarda yer alan biri müstezad olmak üzere, dört gazele daha rastladık. Bunların hepsini topluca “Muhibbî Dîvânının Yeni Bir Nüshası Münasebeti ile” adlı yazımızda yayınlıyoruz. Böylece çalışmamızı daha da ileri götürmüş olduk.

Makaleyi okumak için tıklayın.

Muhibbî Divanı, 2016’da Prof. Dr. Kemal Yavuz ile Prof. Dr. Orhan Yavuz tarafından  2 cilt halinde tenkitli metin olarak neşre hazırlandı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan eserin tam metnine (okuma ve indirme seçenekleri dahil) kurumun web sitesinden ulaşılabiliyor.

Yazar Hakkında

HAZIRKITA, bir odağa yaslanmaksızın ve verili politik-poetik angajmanlara dâhil olmaksızın konuşabilme ihtiyacına binaen 2017’de yayın hayatına başladı. Türk ve dünya edebiyatının seçkin ve özgün örneklerine yer verme, nitelikli kültür-sanat yayıncılığı yapma ve bağımsız bir tartışma platformu oluşturma ilkesiyle yayın hayatını sürdürüyor.

Yorum yaz