Aşırı ciddi akademisyenlerin şaşırtan ve takdir toplayan Twitter performanslarının Lacanyen psikanaliz bağlamında kimlik, tanınma ve sosyal medya üçgeninde incelenmesi (Yüksek Lisans)

Carl Schmitt’in siyaset ve hukuk kuramı çerçevesinde bir devlet politikası olarak sorunları yeni sorunlar yaratarak ileri bir tarihe ertelemenin Türkiye’deki pratiği üzerine bir araştırma (Doktora)

Nasîrüddin Tûsî ve Cübbeli Ahmet Hoca’nın ahlak anlayışlarının karşılaştırılması (Yüksek Lisans)

İlköğretim müfredatındaki zorunlu derslerin öğrencilerin gelişimindeki olağanüstü olumlu etkilerinin Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramı açısından bir değerlendirmesi (Doktora)

Devlet, resmî tarih ve ticaret üçgeni hakkında vaka incelemesi (Yüksek Lisans)

Tercüme bir millî zafer kültü inşa etme ve bunu darbelerle güncelleme politikasının Carl Gustav Jung’un dört arketip kuramı çerçevesinde incelenmesi (Doktora)

Papua Yeni Gine devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunun a priori dayanaklarına ilişkin bir araştırma (PYGCK M. 101) (Yüksek Lisans)

Tunçkan Somçelikzırh, bir politikacının ve devlet adamının aşırı önemsiz hayatı (Yüksek Lisans)

Tunçkan Somçelikzırh Üniversitesi dudu dudu diller yüksekokulu hazırlık sınıfları yazma dersi öğretim programının incelenmesi (Yüksek Lisans)

“Danışmanınızın arkadaşı olan”* herhangi bir günümüz şairinin şiirlerinin romantik, itirafçı ve metafizik yönleri (Doktora) * Tez Konusu Bildirim Formu doldurulurken tırnak arasına belirlenen şairin adı yazılmalıdır.

Ortaokul Papua Yeni Gine inkılap tarihi ve Mabutoculuk dersinde “Mabutoculuk ve çağdaşlaşan Papua Yeni Gine” ünitesinin tarihsel empati ile öğretimi: Fenomenolojik bir çalışma (Doktora)

Düşünce özgürlüğünün zararlarının pratik modellenmesi üzerine karşılaştırmalı bir çalışma: Papua Eski Gine ve Papua Yeni Gine örnekleri (Doktora)

Ahmet Afet Efendi’nin II. Meşrutiyet sonrası Tercüman-ı Filhakika gazetesindeki yazılarından alelade bir seçki (Doktora)

Düşüncede ırkçılığın her türlüsüne karşı olan insanların elinden ve dilinden sadır olan ırkçılığı algılayamamalarının şer’an caiz psikanaliz yöntemler ile incelenmesi (Doktora)

Devletçi ideolojik farklılaşmanın görünüm biçimleri, kamu malı kavramının kapsamı sorununun ve kamu mallarından yararlanma usullerinin tabi olduğu hukuki rejimin bir değerlendirmesi (Yüksek Lisans)

Türkiye yüzeysel düşünce kaynaklarındaki doğal organik maddelerin kimyasal ve fiziksel fraksiyon dağılımlarının incelenmesi ve fraksiyonların İslam’ı ikincilleştirme oluşumundaki etkinliklerinin belirlenmesi (Doktora)

Yazar Hakkında

1993’te, İzmir’de doğdu. Lise eğitimini (Konya) Özel İsmail Kaya Lisesi’nde, üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi’nde aldı. 2014’te Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Metin yazarlığı ve editörlük yapıyor. İlk kitabı Kanımız Yerde Kaldı (şiir) 2018’de yayımlandı.

Yorum yaz