Abdullah Said Can, Joanne Greenberg’in Sana Gül Bahçesi Vadetmedim ve Peter Reynolds’ın Nokta kitaplarından hareketle bir insanın kendini ifade etmesinin ve sevmenin mâhiyetine ilişkin konuştu.


Düzenleyen ve yayına hazırlayan: Cahit Nuri Daşçıoğlu

Neler konuşuldu:
● Sevmenin ve ilgilenmenin ne anlama geldiği…
● İnsan söz konusu olduğunda bu iki edimin aslında insanın doğuştan sahip olduğu birer kabiliyet olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği…
● Çocuk hikayelerinin düşünme yöntemi olarak ele alınma imkanı…
● İnsanı birilerine bir şeyler ifade etmeye götürenin ne olduğu…
● Kendi bileğini kesmek ile yardım çağrısı arasında bir bağıntı kurulup kurulamayacağı…
Kayıtta bahsi geçen kitaplar: Joanne Greenberg-Sana Gül Bahçesi Vadetmedim, Peter Reynolds-Nokta
İlgilisine ileri okuma önerileri: Gary Chapman, Ross Campbell – Çocuklar İçin Beş Sevgi Dili, Kobi Yamada-Bir Fikirle Ne Yaparsın?

Peter Reynolds’ın Nokta kitabında yer alan çizimler:

Yazar Hakkında

HAZIRKITA, bir odağa yaslanmaksızın ve verili politik-poetik angajmanlara dâhil olmaksızın konuşabilme ihtiyacına binaen 2017’de yayın hayatına başladı. Türk ve dünya edebiyatının seçkin ve özgün örneklerine yer verme, nitelikli kültür-sanat yayıncılığı yapma ve bağımsız bir tartışma platformu oluşturma ilkesiyle yayın hayatını sürdürüyor.

Yorum yaz