Yazar Hasan Hüseyin Çağıran

27 Aralık 1992’de İzmir’de doğdu. Lise eğitimini (Konya) Özel İsmail Kaya Lisesi’nde, üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. 2014’te Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Heidegger’de varlık, hakikat ve sanat ilişkisi üzerine yazdığı tezle tamamladı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Tarihi ve Sistematik Felsefe doktora programında eğitimine devam ediyor. İlk şiir kitabı Kanımız Yerde Kaldı (Ebabil Yayınları) 2018’de, Ölüm Alışkanlığı (Ketebe Yayınları) ise Mart 2022’de yayımlandı.

Tahlil Defteri

Bağlam

Bu sözlerim Başıöneeğilmeyenvatenseverler Birliğini, Sırttedavisiiçingecegündüzçalışançağdaşhekimler Derneğini, Yerdeğilyurtdayanışma Cemiyetini, Heroyunagelmeyençetinçevizler Sendikasını ve bilumum kravatlı veyahut röfleli fıstık ezmesini rahatsız edecek olsa da ben bu ülkede hala az tuzlu dil peynirini tulum peynirine tercih edenleri bütün güçlükleri göğüsleyerek ve ilk günkü kararlılığımla anlayışla karşılamamaya da devam edeceğim.

Tahlil Defteri

Su ve Sabun

Ayaklarını bastığı yerin çatısı altındaki güç ilişkilerini sorgulamaksızın dışarıdaki bir güç odağını her türlü kötülüğün yegâne var edicisi olarak görmek ve göstermek nasıl bir memuriyettir?

Tahlil Defteri

Aşı Bahsi ve Kraliyet Konseyi Senyörlerinin İzni

Hancı, Kraliyet Konseyi senyörlerinin yalan olduğu bilinen şeylerin basımına izin vermeyeceğine inanıyor. Bu onun hakikatinin kalkış noktasıdır. Bana kalırsa aşı tartışmalarının esasını bu soru teşkil ediyor: Kraliyet Konseyi senyörleri halkın aleyhine olan bir şeyin yayılmasına izin verir mi? Daha da ileriye giderek o şeyi onlar için zorunlu kılar mı?

Tahlil Defteri

Editörün İşi Ne

“Editörün işi ne” eğer bir soru olsaydı dikkate değer bir soru olurdu. Çünkü editörün ne yaptığı editöryal sürecin neleri gerektirdiği eli kalem tutanların çoğu tarafından ya bilinmiyor ya da bilindiği zannediliyor. Fakat bu bir soru olarak karşımıza çıkmıyor.

Tahlil Defteri

HAZIRKITA’nın Dördüncü Yılı

HAZIRKITA ortalık yangın yeriyken bile her şey tıkırındaymışçasına telaşsız düşünebilenlerin, yaşayabilenlerin mecrası olabilme imkânına yatırım yapıyor. Yani bu, ortalığı ateşe vermekle, muttasıl ayran kabartmakla geçimini temin edenlerin iş tekliflerini, eğlencesini de baştan reddetmek anlamına geliyor.

Deneme

Konuşmak

Siz dünün ve bugünün asgari düzeydeki gerçekliğini görüyor veya görmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bu görü ve çaba, bugüne ve yarına ilişkin paranoyaları konuşarak geçimini temin edenlerce bir gevezelik ve dedikodu olarak tasnif ediliyor.

1 2 3 4 5 11